Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. ZAKENRECHT.

a. Eigendomsbewijzen.

48. Bekrachtiging van kaarten. — Municipality of Potchefstroom vs. Cameron and Shepstone.

I. K. 185 en 206. 1880.

In een actie ter zake van de gevraagde bekrachtiging van een kadasterkaart is Regeering geen partij. Van een servituut van waterleiding kan geen afzonderlijke kaart bekrachtigd worden.

49. Bakens. — Inspectierapport. — Bok vs. Barrett brothers. II. K. 93. 1883. (Holl. uitg. bl. 110).

Niet oprichting van bakens doet eigendomsrecht niet verliezen. Onregelmatigheden in opmeting en te groote uitgestrektheid van een plaats zijn niet voldoende tot ontneming van het eigendomsrecht daarvan.

50. Verbetering van kaart. — Bok vs. Allen. II. K. 119. 1884. (Holl. uitg. 137).

Kaart van een plaats, bekrachtigd door Staatspresident,

verbeterd op bevel van het Hof.

51. Bevoegdheid. — Meyer and De Beer vs. Venter.

II. K. 190. 1884. (Holl. uitg. 221).

De Landcommissie is niet bevoegd tot nietigverklaring van eigendomsbewijzen.

52. Recht tot verzet. — Evans vs. Lu dik. 111. K. 14. 1SS5.

De kooper van een plaats, die hem nog niet geleverd is, kan geen verzet doen tegen de goedkeuring van de kaart eener aangrenzende plaats.

53. Nietigverklaring van eigendomsbewijs. — O'Neil vs. The Colonial Gold Mining Coinpany and Escombe. III. K. 56. 1885.

Het Hof heeft macht, om een door de Regeering be-

Sluiten