Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtigde kaart nietig te verklaren. Verzuim van oprichting van bakens doet eigendomsrecht niet te loor gaan.

54. Nietigverklaring van eigendomsbewijs. — Venter vs. Meyer and De Beer. III. K. 70. 1885.

Nietigverklaring van een door de Regeering bekrachtigde kaart op grond van niet nakoming der wettelijke voorschriften.

b. Burenrecht. — Mede-eigendom.

55. Gebruik van water. — Baillie vs. Hendriks, Hoffman and Browne. I. K. 211. 1880.

Regeling van het recht op water tusschen verschillende oevereigenaren.

56. Recht op water. — Dow & Co. vs. Meers and W alter. II. K. 220. 1884. (Holl. uitg. 253).

Verdeeling van water tusschen belanghebbenden.

57. Gebruik van water. — Meijer e. a. vs. Johannesburg waterwerk10'J Geldenhuismii e. a. Z. A. R. Rapp. 1893. 7.

Rechten van oevereigenaren; recht van grondeigenaar tot graven in zijn land.

58. Zijdelingsclie steun voor gebouwen. — Johannesburg Board of Excentors & Trust Co. Itd. vs. Victoria Building Co. Itd. O. R. 1894. I. 49.

Ook voor zijn gebouwen heeft men recht op den zijdelingschen steun van den grond zijn's buurmans.

59. Hechten van mede-eigenaren. — Bot ha Smit and others vs. K^innear. I. K. 215. 1880.

Veranderingen in den toestand van het land door een mede-eigenaar zonder toestemming der andere gemaakt ; rechtsmiddelen der andere.

Sluiten