Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

00. Bewijs van titel. — Vruchten. — Donovan vs. L)u Plooy. II. K. 134. 1886.

Eischers prima facie bewijs van eigendom voldoende verklaard tot toewijzing zijner vordering; aan gedaagde toegestaan reeds gezaaide vruchten te oogsten.

07. Precarium. — Essack vs. Winter. III. K. 242. 1888.

Een precario gegeven vergunning tot bouwen kan niet willekeurig herroepen worden.

68. Rechten van verkooper. — Warre Smith & Rance vs. Samuel Philips. Z. A. R. Rapp. 1893. 63.

Betaling van koopprijs per cheque die niet gehonoreerd wordt. Rechten van verkooper tegenover een bona fide verkrijger.

09. Revindicatie van roerend goed. — A. Rees vs. Jackson & Blyth. O. R. 1894. III. 47.

Revindicatie toegestaan van aandeelen tegenover een bona fide verkrijger.

70. Revindicatie van roerend goed. — Afrikanische Bergwerk und Handelsgesellschatt vs. Oppen li ei-

mer. O. R. 1897. 432.

Revindicatie van roerend goed, door lasthebber onbevoegd vervreemd, ontzegd tegenover bona fide verkrijger.

71. Revindicatie van roerend goed. — Afrikanische Bergwerk und Handelsgesellschaft vs. De Catelin en Muller. O. R. 1897. 471.

Rechten van pandhouder tegenover revindicatie door

eigenaar.

e. Onroerend goed. — Dorpsgronden.

72. Recht op levering van onroerend goed. — Ex parte Baranov Bros. O. R. 1895. 5.

Het recht op de levering van onroerend goed is zelf onroerend en moet dus speciaal executabel verklaard worden door het Hot.

Sluiten