Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldenaar, beslaglegger en kooper, die van de verpanding kennis draagt.

92. Vorderingsrecht. — Ferris vs. McHattie. II. K. 72. 1883. (Holl. uitg. 83).

Aanneming van een pand voor een schuld belet niet die in rechten in te vorderen.

93. Pignus praetoriuin.— Keet vs. Dell. II. K. 109.1883. (Holl. uitg. 126).

Pignus praetoriuin gaat boven verpanding zonder inbezitstelling.

94. Hypotheek. - Huur. — W a t s o n vs. M c II a 11 i e. II K.

28. 1885.

Waar later gesloten huur den hypotheekhouder benadeelt, beslist, dat het goed zonder instandhonding der huurovereenkomst verkocht worde.

95. Hypotheek. — Afwezigheid. — Ex parte Hollard qq. Brodrick. III. K. 143. 1887.

Vervallenverklaring van hypotheek; consignatie van het verschuldigde.

9(>. Equitable mortgage. — Collins n. o. vs. Hugo en de Standard Bank. Z. A. R. Rapp. 1893. 203.

Verpanding van eigendomsbewijzen vestigt geen hypotheek op het onroerend goed.

97. Pignus praetoriuin. — Mol Ier vs. Na tal Bank. O. R. 1894. I. 84.

Pignus praetoriuni gaat boven verpanding zonder pand-

bezit.

98. Vervallenverklaring. — Ex parte A. M. E. van Reenen. O. R 1891 1. 119.

Bevel tot oproeping van belanghebbenden voor vonnis van vervallenverklaring.

99. Pignus praetoriuin. — De Natal Bank vs. Martinis & C°. O. R. 1895. 175.

Pignus praetorium gaat boven verpanding zonder inbezitstelling na registratie.

Sluiten