Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100. Verpanding door schijnkoop.— Quin & C°. vs. Mego. O. R. 1895. 186.

Verpanding in vorm van verkoop en huur door schuldenaar gaat niet boven pignus praetoriuin.

101. Bona ilde pandhouder. — Afrikanische Bergwerks und Han delsgesel 1 scha ft vs. De Catelin en M ulier n. o. O. R. 1897. 471.

Rechten van den bona fide pandhouder tegenover revindicatie van eigenaar.

102. Parate executie. — Executeur testamentair van D. J. Wijk vs. C. J. Joubert. O. R. 1897. 492.

Bij bedongen parate executie is rechterlijk vonnis niet noodig.

c. Wettelijke voorrechten.

103. Kecht van verhuurder. — Longlands vs. Francken. I. K. 256. 1881.

Voorwaarden van het recht des verhuurders op goederen van derden in het gehuurde huis aanwezig.

104. Recht van verhuurder. — Standard and Diggers News Conipany vs. Esterhuizen. Z. A. R. Rapp. 1893. 31.

Verhuurder heeft ook recht van beslag op bij huurkoopcontract verkregen goed.

105. Recht van verhuurder. — M a c k a y bros. vs. B. Co li en. O. R. 1894. IV. 59.

Kennisgeving aan verhuurder van het huur-koopcontract ontneemt hem zijn recht van beslag.

100. Voorrecht van bouwer. — F. G. Shepherd vs. R. Mc. Lagan. O. R. 1895. 123.

De bouwer van een huis heeft geen voorrecht op hetzelve.

3

Sluiten