Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een huurovereenkomst, gesloten ter benadeeling van hypothecairen schuldeischer, op diens vordering vernietigd.

142. Benadeeling van «lerden. — Meintjes vs. Harms en, Franken and Schoeman. III. K. 143. 1887.

Een overeenkomst tot bepaling van de grenzen van naburige landen vernietigd op grond van benadeeling daardoor van den rechthebbende op een dier landen.

143. Overeenkomst ten behoeve van «lerden. J. E. 1 •

Oestreich vs. T. N. de Villiers en C. Weckermann Jr. O. 11. 1895. 168.

Een borgtochtovereenkomst tusschen de Regeering en de borgen van een procureur geeft een vorderingsrecht tegen de borgen aan de clienten van den procureur.

e. Cessik van inschuld.

144. Vorm van cessie. — Van der Merwe vs. Franek.

III. K. 26. 1885. .

Voor cessie van inschuld is een verklaring op den rug der schuldakte en overgave daarvan voldoende.

145. Procedure. - Houghton Goudmijnmaatschappij vs. Hollard, Schubardt en Buskes. Z. A. R.

Rapp. 1893. 49. .

Gezamenlijke cessionarissen moeten gezamenlijk in rechten optreden.

140. Kennisgeving. - R. J- N. James vs. W. Mayne. Z. A. R. Riipp- 1893. 259.

Door kennisgeving van cessie aan den schuldenaar gaat het vorderingsrecht, ook tegenover derden, op den

cessionaris over.

147. Lex Anastasiaiia. — Macllattie vs. H1 in e r. O. 1894. IV. 9.

De lex Anastasiana (Cod. 4. 35. 22) verbiedende meer dan den koopprijs eener verkochte inschuld van den debitor cessus te vorderen, is in Zuid-Afrika niet van kracht.

Sluiten