Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155. Speelschuld. — Lucas vs. Rcston. I. K. 45. 1878.

Een schuldbekentenis voor een speelschuld levert geen rechtsvordering op.

Aanteekeningen.

1. Loterijschuld. - Art. 4. Wet 7 1 890. L. W. 90/93 bl. 31. Loterijschuld is niet invorderbaar in rechten.

2. Verboden vervreemding. — Art. 83, Wet 11, 1892, maakt nietig vervreemdingen gedaan door een persoon, die een vonnis ter executie tegen zich heeft.

(J. UlTI.EGGlNU VAN OVEREENKOMSTEN EN VERBINTENISSEN.

15(>. Waarborging van hoeveelheid water. — M u i r vs. B ower. III. K. 160. 1887.

Een beding omtrent watergebruik in een huurcontract over een molen uitgelegd als een waarborging van voldoende hoeveelheid water voor dien molen.

157. Shares. — G. A. Roth vs. Baron E. Oppenheim. Z. A. R. Rapp. 1893. 202.

Uitlegging van het woord »Shares" in een overeenkomst.

158. Gewicht. — De Economie Lighting Company vs. R. Holmes. Z. A. R. Rapp. 1893. 243.

Verkoop bij gewicht beteekent netto-gewicht zonder

verpakking.

159. Bedoelinir. — Israël Bros. vs. Maloney. O. R. 1894. II. 71.

Uitlegging een borgtochtakte volgens blijkbare bedoeling van partijen.

160. Bedoeling. — Nicolson vs. De Gereformeerde of vereenigde gemeente van Vrijheid. O. R.

1894. II. 106.

Stilzwijgende afwijking van schriftelijke bedingen met

aangenomen.

Sluiten