Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weigering van betaling van rente over een deel van den koopprijs geeft aan verkooper niet het recht, de o\ereenkomst als ontbonden te beschouwen.

216. Gebreken van «le verkochte zaak. — H. G. van der Hoven en de Bantjes Reet Goudmijn™1') bpkt. vs. J. G. Pansegrow. O. R. 1894. II. 118.

De kooper van onroerend goed heeft geen verhaal op den verkooper wegens rechten door dezen verleend aan naburige eigenaars, die op uiterlijk waarneembare wijze worden uitgeoefend.

217. Marktmeester. — Leibenguth vs. Marktmeester van Pretoria. O. R. 1895. 41.

Beslissing over verhouding van marktmeester tot kooper eh verkooper.

218. Rechten van derden tegenover kooper. — L. Lissack & Co. vs. The Sigma Building Co. O. R. 1897. 291.

Rechten door verkooper aan derden verleend, doch niet als erfdienstbaarheid gevestigd, gelden niet tegenover kooper, die van de verleening onkundig was.

219. Lastgeving. — Coleman vs. Morkel. O. R. 1897.315.

Beslissing over verbindbaarheid van verkoopcontract door lasthebber gesloten.

220. Periculum emtoris. — Arbell & Douglas vs. Nourse. O. R. 1897. 591.

De kooper draagt het risico van het vervoer over zee van door hem gekochte muildieren.

b. Huur en verhuur van zaken.

221. Ontbinding. — Loxton vs. Brayhirst. I. K. 33.1878. Ontbinding van huurcontract uitgesproken op vordering van verhuurder, omdat deze zelt dringend behoefte had aan het verhuurde.huis.

Sluiten