Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222. Benadeeling door derden. — 11 ex vs. Stamp. I. K. 63. 1878.

Op grond van onrechtmatige daden van derden, die het genot van het gehuurde verminderen, heeft de huurder geen recht op huurvermindering of ontbinding dei huurovereenkomst.

223. Ontbinding. — Stamp vs. Rex. I. K. 147. 1879.

Ontbinding van huurovereenkomst wegens verlating en verwaarloozing van het gehuurde door huurder.

224. Cessie van verhuurdersrechten. — Ontbinding. Brooks vs. Bond and The Cape Commercial Bank. 11.

K. 1. 1881 (Holl. uitg. 1).

Ook waar de verhuurder, eigenaar blijvende, aan den huurder overdraagt zijne aanspraken ter verzekering van hem door dezen geleend geld, kan hij op grond van niet nakoming van bedingen ontbinding vorderen.

225. Onderverhuring. — Eek hardt vs. Nol te. UI. K.

48. 1885.

Ook de pachter van land kan zonder toestemming van den eigenaar het land onderverhuren of zijn pacht aan een ander overdoen.

226. Recht op mineralen. — Du Preez & Co. vs. Meyer and Van der Walt. III. K. 149. 1887.

Een pachter van land voor landbouwdoeleinden heelt geen recht op mineralen en kan den eigenaar niet beletten een mijn pachtbrief te verkrijgen, indien hij niet in zijn genot gestoord wordt.

227. Waarborg van hoeveelheid water. — Bower vs. Dow & Co. III. K. 175. 1887.

Beschouwingen over verplichting van den kooper van verhuurd goed ten aanzien van bedingen in het huurcontract, die een zekere mate van genot waarborgen.

228. Tijdsbepaling. — Lawley and otliers vs. Van Dijk. III. K. 246. 1888.

Waar het contract een bepaalden dag aanwijst voor

Sluiten