Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lerjarige kan door diens vader stilzwijgend geschieden. De begiftigde heeft tegen schenker een rechtsvordering tot nakoming ook al is de schenking niet ingeschreven.

254. Schenking door vader aan minderjarig kind. — Russell vs. Von Grassouw. I. K. 112. 1879.

Een schenking van onroerend goed door vader aan kind door overschrijving van het goed bij koop door vader op naam van kind is geldig en onaantastbaar door schuldeischer van den vader.

ƒ. Lastgeving.

255. Dagvaarding van lasthebber. — Ros man vs. Pre lier en De Villiers. I. K. 12. 1877.

Een lasthebber kan als zoodanig in plaats van den lastgever, die afwezig is, gedagvaard worden, indien hij ook volmacht heeft om in rechten op treden.

256. Procureur's volmacht. — Leathern vs. Henderson and others. I. K. 46. 1878.

Een procureur kan tegen uitdrukkelijken wil van zijn cliënt geen compromis aangaan en de daarop gevolgde uitspraak van scheidslieden moet nietig verklaard worden, daar ook de tegenpartij eischer's wil kende.

257. Onderlasthebber. — Compensatie. — Eer rei ra vs. Zeiler. II. K. 189. 1884.

Tegenover lastgever kan een onderlasthebber zich niet ter compensatie beroepen op een vordering, die hij tegen den eersten lasthebber heett.

258. Recht op loon. — Mogg vs. Kemsley. III. K. 233. 1888.

Een lasthebber tot verkoop is niet gerechtigd tot het bedongen loon, indien het door hem gesloten koopcontract nietig is.

Sluiten