Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Borgtocht.

206. Uitstel van betaling. — Roe her vs. Grim beek. II.

K. 79. 1883 (Holl. uitg. 93).

Uitstel van betaling, aan hoofdschuldenaar verleend,

ontslaat den borg niet.

267. Beneficium excussionis. — Goldschmidt n. o. vs.

Kinnear. III. K. 1. 18S5.

Afstand van het beneficium excussionis moet uitdrukkelijk geschieden. De borg kan zich niet op dat beneficium beroepen, indien de hoofdschuldenaar overleden

of afwezig is.

268. Ontslag van borg. — Larkins and Green va. Bok n. o. III. K. 108. 1886.

Een belangrijke wijziging in de verbintenis van den

hoofdschuldenaar bevrijdt den borg.

269. Novatie. — G. C. Meijer vs. A. C. P. Coetzee. Z. A. R. Rapp. 1893. 35.

Een nadere overeenkomst tusschen hoofdschuldenaar en schuldeischer, die den borg niet bezwaart, bevrijdt dezen niet.

270. Beneficium excussionis. — Amod Moussa vs. Loterij man & Co. O. R. 1894. IV. 36.

Bij afwezigheid van den hoofdschuldenaar kan de borg zonder voorafgaande uitwinning van dezen aangesproken worden.

271. Omvang van borg's aansprakelijkheid. Strange n o. vs. Liquidateuren van de Repubhkeinsche en Koloniale Leening en Agentschapmaatschappij. O. R. 1894. IV. 80. u

Een maatschappij, die zich bij advertentie borg stelt voor handelingen van haren secretaris, is ook aansprakelijk voor de door dezen beloopen boeten.

272. Stilzwijgend aangegane borgtocht. — e"

Green n. o. va. Hugo en Hains n. o. O.K. lö»»- '•

Sluiten