Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beslissing, (lat uit zekere bewezen feiten niet volgt, dat gedaagde lid is van een firma.

323. Dagvaarding. — Harvey vs. Lucas. O. R. 1896. 83.

Alle leden van een syndicaat moeten als eischers of als gedaagden in rechten optreden.

c. Vennootschap op aandeet,en.

324. Rechtspersoonlijkheid. — Cape Commercial Bank vs. Schröder & Co. I. K. 16J. 1879.

Een niet als rechtspersoon erkende vennootschap kan niet door tusschenkomst van haar bestuurder in rechten optreden.

325. Inlichtingen. — Rut herford vs. Dor nier. Z. A. R. Ripp. 1893. 255.

Een aandeelhouder heeft een rechtsvordering tot verkrijging der inlichtingen, waarop statuten recht geven.

326. Vergadering van aandeelhouders.— Ex parte E. Rhind en B. Mijers. O. R. IS94. I. 28.

Bij gebreke van bestuurders en van voorziening in dat geval door statuten, bepaalde een rechter in camera een dag en plaats voor een vergadering van aandeelhouders.

327. Aandeelhouder. — .1. Hissik vs. De Liquidateuren der Olifantsvlei Goudmijn maatschappij. O. R. 1894. 111. 6.

Aandeelhouder wordt men niet voor kennisgeving van de toewijzing der verzochte aandeelen.

328. Bevoegdheid van algemeene vergadering. — ). J. Lace vs. Modderfontein Goudmijnmaatschappij. O. R. 1894. III. 34.

Een voorstel in wezen verschillende van dat, waarvoor een vergadering van aandeelhouders is opgeroepen, kan op die vergadering niet geldig behandeld en aangenomen worden.

Sluiten