Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belet dagvaarding van een der firmanten in Transvaal voor een schuld der firma.

345. Rehabilitatie.— In re Percy Hope. 111. K. 25. 1885. Een vordering, die door rehabilitatie in 't buitenland verleend te niet is gegaan, kan in een in Transvaal uitgesproken faillissement niet erkend worden.

Aanteekeningen.

Faillissement. — Wet 13. 1895. Loc. wetten 95 bl. 73 slnsolventiewet".

b. Procedure tot faim,ietverki,aking.

34(>. Volmacht. — Ex parte Comforth. II. K. 82. 1883. (Holl. uitg. 96).

De houder eener algemeene volmacht is bevoegd de faillietverklaring van zijn volniachtgever aan te vragen.

347. Daad van insolventie. — Dell vs. McMattie. 11. K. 113. Ih84. (Holl. uitg. 130).

Voorafgaande vordering van betaling door baljuw is noodig, ten einde het niet voldoen aan een vonnis tot een daad van insolventie te maken.

348. Appel. — Du Plessis vs. Wentzel. Z. A. R. Rapp. 1893. 249.

Van het vonnis, waarbij faillietverklaring geweigerd is, is hooger beroep mogelijk.

349. Daad van insolventie. — De Hypotheekbank vs. R. A. Colquhoun. O. R. 1894. I. 89.

Feitelijke beslissing in hooger beroep, dat gedaagde een daad van insolventie gepleegd heeft.

350. Eigen aangifte. — E. S. Eord vs. L. Bacchioni e. a. O. R. 1894. II. 16.

Verzoek tot faillietverklaring door schuldenaar geweigerd wegens geringheid van baten.

Sluiten