Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Volksraadsbesluit waarbij een ambtenaar ontslagen is, is verbindend als een wet voor den rechter, die dns de rechtmatigheid van dat ontslag niet mag beoordeelen.

437. Kracht van Volksraadsbesluit. — Execntors of McCorkindale vs. Bok n.o. II. K. 202. 1884. (Holl. uitg. 234).

Een Volksraadsbesluit heeft kracht van wet; de Grondwet kan door een Volksraadsbesluit gewijzigd worden.

438. Kracht van Volksraadsbesluit. — Trustees in the insolvent estate of Th. Doms vs. Bok n.o. III. K. 189. 1887.

Een Volksraadsbesluit, waarbij verklaard wordt, dat een eischer in een rechtsvordering tegen den Staat geen recht van vorderen heeft, is als een wet verbindend voor het Hof.

439. Coiiiniandowet. — C. C. Maynard e. a. vs. Den Veldcornet van Pretoria. O. R. 1894. II. 79.

Het Hof heeft rechtsmacht om ingezetenen te beschermen tegen onrechtmatige toepassing der commandowet.

440. Toetsingrecht. — H. Hess vs. Den Staat. O. R.

1895. 139.

Het Hof is bevoegd te beoordeelen, of een wet in strijd is met de Grondwet en haar in dat geval niet toe te passen.

441. Grondwet en Wet. — Tom vs. Den Staat. O. R.

1896. 249.

De Grondwet kan niet stilzwijgend door een gewone wet gewijzigd worden.

442. Toetsingsrecht. — Brown vs. Leyds n.o. en anderen. O. R. 1897. 26.

Het Hof is bevoegd te beoordeelen, of een wet in strijd is met de Grondwet en moet in dat geval de Grondwet boven de wet toepassen.

443. Rechtsbescherming. — Argus printing and pu-

Sluiten