Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blishingCompany vs. Den Staat. O. R. 1897.166.

Het Hof is bevoegd een verbod der Regeering, waarbij de verschijning van een dagblad gedurende zekeren tijd verboden wordt, nietig te verklaren.

444. Toetsingsrecht. — Langer man vs. Drank commissie van Krugersdorp en anderen. O. R. 1S97. 215.

Het Hof is niet bevoegd te beoordeelen, of een wet van dringenden aard is.

445. Rechtsbescherming. — N. J. Scholtz n.o. vs. Drankcommissie van Krugersdorp. O. R. 1897. 289.

Bevel aan de Drankcommissie om de bezwaren van eischer te hooren.

44(>. Toetsingsrecht. — Kracht van Volksraadsbesluit. — S k i n-

ner vs. Wolmarans en de S. W. Rand Mines bpkt. O. R. 1897. 298.

Een Volksraadsbesluit heeft geen kracht van wet; in casu kan het Hof, op grond van een overeenkomst met de Regeering zijn toetsingsrecht niet uitoefenen.

447. Habeas Corpus. — In re Marechane. II. K. 27. 1882. (Holl. uitg. 32).

Het Hof is bevoegd de rechtmatigheid van de gevangenhouding van een persoon te onderzoeken en daartoe de verschijning van den gevangene te gelasten; dit geldt ook, wanneer de gevangene een kleurling is.

XIV. RECHTERLIJKE INDEELING EN PROCESRECHT.

a. Bevoegdheid van den rechter.

448. Beslag. — Ex parte Rehbock. 1. K. 103. 1879.

Verlof verleend tot beslaglegging op goederen van een buitenlander en dagvaarding bij edict.

Sluiten