Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500. Parate executie. - Executeur Testamentair van D. J. van Wijk vs. C. J. Joubert. O. R. 1897. 492.

Beding van parate executie is geldig en geeft recht op provisioneel vonnis.

e. Geding voering. Dingtalen.

501. Algemeene ontkenning. — Aanbod. — Beeton vs. Wemmer. I. K. 101. 1879.

De gedaagde kan niet met een algemeene ontkenning (general issue) vereenigen een beroep op een door hem gedaan aanbod van geld als schadevergoeding.

502. Zekerheidstelling. — Van BI erk vs. Hollins & Holder. I. K. 128. 1879.

Van een vreemdeling-eischer kan ook na het antwoord zekerheidstelling voor proceskosten gevraagd worden.

503. Verzuim. — Brodrick vs. Leathern. I. K. 139. 1879.

Verlof geweigerd om na afloop van termijn alsnog te antwoorden.

504. Commission de bene esse. — Ti pp er and Good vs. Van den Burg. I. K. 112. 1879.

Redenen voor weigering van een commission de bene esse (verhoor van getuigen door een daartoe door het Hof te benoemen persoon).

505. Commission de bene esse. — Ex parte Hugh Crawford. III. K. 24. 1885.

Commission de bene esse tot verhoor van eischer, die in 't buitenland woonde, geweigerd, waar gedaagde niet verschenen was.

506. Zekerheidstelling. — Taylor vs. Merrington. III. K. 30. 1885.

Een vreemdeling-eischer is verplicht zekerheid te stellen, zoowel voor de proceskosten van den eisch is conventie als voor het bedrag der reconventioneele liquide vordering.

Sluiten