Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Interdict geweigerd, waar een in te stellen actie het passende rechtsmiddel is.

538. Weigering van interdict. — Ex parte Bok. I. K. 167. 1880.

Interdict tegen vervreemding van onroerend goed, gedurende een in te stellen actie tot schadevergoeding, geweigerd.

539. Koerend goed. — Ex parte Fox, James and Jones. I. K. 168. 1880.

Interdict verleend tegen vervreemding van roerend goed gedurende in te stellen actie.

540. Beslag onder derden.— Archer vs. Van Rensburg. I. K. 170. 1880.

Op verzoek van eischer, die een vonnis tegen gedaagde had verkregen, beval het Hof aan den baljuw, die gelden van gedaagde in handen had, den eischer daaruit te betalen.

541. Onroerend goed.— Ex parte Zeiler. I. K. 226. 1880.

Interdict verleend tegen vervreemding van onroerend goed.

542. Schadevergoeding. — Ex parte Botes. II. K. 18. 1882. (Holl. uitg. 21).

Schadevergoeding voor diefstal kan niet verkregen worden door een bevel van het Hof tot in beslagneming en verkoop van de goederen der veroordeelden wegens dien diefstal.

543. Beslag onder derden. — Keit n. o. vs. Zeiler and Zerwick. II. K. 18. 1882. (Holl. uitg. 22).

Regeling van de aanspraken op betaling van verschillende beslagleggers.

544. Wet 1. 1874. — Ex parte Era nek en. II. K. 58. 1882. (Holl. uitg. 61).

Ter verkrijging van een interdict op onroerend goed volgens art. 55 van deze wet is bewijs noodig, dat de belangen van verzoeker in gevaar gebracht zijn.

Sluiten