Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omstandigheden, waaronder een bevel tot aanhouding niet bekrachtigd kan worden.

560. Perpetuum silentium. — Ex parte Dr. W. J. Leyds n. o. O. R. 1S94. IV. 92.

Ook bij wijze van een bevel nisi kan perpetuum silentium opgelegd worden.

561. Interdict geweigerd. — W. Scallen vs. G. P. Gnodde. O. R. 1894. III. 49.

Bij niet bewezen inbreuk op eischers rechten interdict geweigerd.

562. Gijzeling. — Hadjee Cassim Hadjee Josiep vs. Natal Bank. O. R. 1895. 117.

De schuldeischer, die een vonnis tot gijzeling verkregen heeft, kan niet ook nog volgens Art. 7 al. 14 der Regels van het Hof een aanhouding van zijn schuldenaar verkrijgen.

563. Koerend goed. — Selati-Spoorwegmaatschappij vs. Westwood & Winby. O. R. 1S97. 206.

Interdict geweigerd op goederen van Spoorwegcontractant.

i. Proceskosten. — Pro Deo procedure.

564. Landdrost. — Malan vs. Hoffmann. II. K. 39. 1882. (Holl. uitg. 45).

De beslissing van een Landdrost, dat gedaagde bij afwijzing van den eisch, alle kosten zal moeten betalen, als willekeurig in hooger beroep vernietigd.

565. Aanbod. — Essack vs. Smith. III. K. 243. 1888.

Een gedaagde, die bewijst den brief waarin hij tot betaling aangemaand werd, niet te hebben ontvangen, kan volstaan met aanbieding der schuld zonder de kosten der dagvaarding.

566. Regel. — H. Beuk es vs. H. J. N ee t h ling. Z. A. R. Rapp. 1893. 24S.

Sluiten