Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)e ingelijfde Orde van Procureurs va. Van Driel. 464.

Page va. Hudson, 131.

Palmer rs. Hayes, 559.

Ex parte L. E. J. en E. F. Peacock, 22.

Peach & Co. va. Joodsche gemeente van Johannesburg, 135.

In re Percy Hope, 345.

Perrin va. Potgieter, 130.

Perrin va. Turton, 88.

In re Pietersen, 7.

J. Petersen va. D. S. Van der Westhuijzen, 533.

In re Phelan, 433.

C. V. J. J. Platteau va. S. P. Grobler, 153.

G. H. Poole m. W. Walker, 359.

Ex parte H. J. Potgieter n. o., 119.

In re Potgieter, 110.

Preller va. Zeederberg, 187.

Preller and De Villiers va. Muller, 109.

Het Pretoria Syndicaat va. De Transvaal Leening en Hypotheek-Maatschappij, 455.

Pretorius va. Coetzee, 174.

Primrner va. Mollett, 517.

Martha Pullen va. E. J. Gilfillau, 118.

Qnin & Co. va. Mego, 100.

J. Rae va. Mijncommissaris van Johannesburg, 395.

Rand Central Ore Reduction Co. va. Aurora West Goudmijn Co., 215.

Raubenheimer & Blore va. Osmond, 246.

Rauteubach ca. Goldfields Deep ltd. en de Mijncommissaris van Johannesburg, 387.

Reek va. Flavell, Brown & Co., 199.

Reed va. Lee, 89.

A. Rees va. Jockson & Blyth, 69.

Registrateur van Akten va. A. A. de Koek, 77.

Registrateur van Akten va. Lijdenburg Mining Estates ltd., 78.

Registrateur van Akten va. Selati Gold Mining Co, 79.

Ex parte Rehbock, 448.

J. Reid & Co. va P. Lemmer, 521.

W. Reid va. Halliburton & Co., 472.

Ex parte Rens, 33.

Retief va. Hamerslach, 65.

Rex va. Stamp, 222.

Ex parte E. Rhind en B. Mijers, 326.

J. Rissik va. De Liquidatouren der Oli-

fantsvlei Goudmijnmaatschappij, 327. W. H. Rogers va. Het Gezondheidscomité van Johannesburg, 287. W. H. Rogers vs. E. Hancock, 15. Rolfes Nebel & Co. va. F. Norris, 375.

A. C. Romijn n. o. va. De Nationale Bank, 363.

Rooth va. The State, 213.

In re Roselt and Inglis, 1.

G. A. Roth vs. Baron E. Oppeuheim, 157. J. R. Roth wel vs. New Rietfontein Goudmijnmaatschappij e. a., 379.

Roussouw en Celliers vs. Stonestreet, 352.

Rocher vs. Grimbeek, 266.

liudolph va. White and Tucker, 527.

Ex parte Russel, 5.

Russell va. Von Grassouw, 254.

Rutlierford vs. Donner, 325.

B. Ruttgers vs. W. A. Phillips ltd., 171.

J. Sache va. N. Mitchell. 478.

Sacke en Saenger vs. Schuier, 164. Salisbury Goudmijnmaatschappij vs. Kliprivier Goudmijnmaatsch. 230.

Sauer va. Mendelssohn and Scott, 198. W. Scallen va. G. P. Gnodde, 561. M. C. Scheepers vs. den Registrateur

van akten, 30.

Scholtz n. o. vs. Registrateur van akten, 62.

H. Scholtz vs. Registrateur van akten, 318. Ex parte H. L. Scholtz n. o., 335.

H. L. Scholtz vs. S. H. van Niekerk, 309. N. J. Scholtz n. o. vs. Drankcommissie

van Krugersdorp, 445.

Schultis vs. Colcman, Rozenstein and Jacobs, 140.

C. Schnlz vs. F. A. Preller, 29.

Schurink vs. Schurink, 321.

G. Schutze vs. J. Z. A. en J. L. Rocher, 526. Schweizer's Claimholders Rights Syndicate beperkt va. Rand Exploring Syndicate beperkt, 152.

Sluiten