Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mansvelt .... Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, dnor N. Mansvelt, Utrecht, 1884.

Netscher . . . Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, door P. M. Netscher, 's-Gravenhage, 1888.

N. T. D Die Nywe Testament,... ka set over in die Creols Tael,

Kopenhagen, 1781.

N. T. H Die Nieuwe Testament na Creol Taal, Barby, 1802.

Oldendorp . . . . C. G. A. Oldendorps Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den Caraïbischen Insein S. Thomas, S. Croix und S. Jan, herausgegeben durch J. J. Bossart, Barby, 1777.

Pontoppidan .... Eenige Notizen ilber die Kreolensprache der DanischWestindischen Insein, von Dr. E. Pontoppidan (Zeitschrift für Ethnologie, XUI, 1881).

Poyen-Bellisle . . . . Les sons et les formes du Créole dans les Antiiles, par B. de Poyen-Bellisle, Baltimore, 1894 (Dissertatie der Universiteit van Chicago).

P® Psalmboek voor die Negergemeenten van St. Thomas, St. Croix

en St. Jan, Barby, 1774.

Schuchardt, Kreol. Stud. I -IX . . . . Kreolische Studiën von Hugo Schuchardt (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phi^soph.-histor. Classe, Weenen, 1882—1891).

St. Quentin . . . . Etude sur la grammaire Créole, par Auguste de St. Quentin (in Introduction a 1'histoire de Cayenne, par Alfred de St. Quentin, Parijs, 1872).

Taylor .... Leaflets from the Danish West-Indies, by C. S. Taylor, St. Thomas, 1888.

Te Winkel. . . .Geschichte der Niederlflndischen Sprache von Jan te Winkel (Pauls Grundriss der germanischen Philologie, Straatsburg, 1898).

Torrend . . . . A comparative Grammar of the South-African Bantu Languages by J. Torrend, S. J., Londen, 1891.

T. P. . . . Taalproeven meegedeeld door Pontoppidan (zie hierboven).

Van Name .... Contributions to Creole Grammar by Addison Van Name (Transactions of the American Philological AssociationI, Hartford, 1871).

Vercoullie .... Spraakleer van het Westvlaamsche Dialect door J. Vercoullie (Onze Volkstaal II, Kuilenburg, 1885).

Verschuur .... Klankleer van het Noord-Bevelandsch, door A. Verschuur, Amsterdam, 1902 (Dissertatie der Amsterdamsche Universiteit).

Verslag Gescb. Gen Jaarlijksch Verslag van het Geschied-, Taal-,

Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad op Curayao, Amsterdam, 1897 en volgende jaren. Hierbij: De Nederl. op de West-Indische eil. en Dokumenten (zie hierboven).

Von Dewitz .... In Danisch-Westindien. AnfSnge der Brüdermission in St. Thomas, St. Croix und St. Jan (1732 — 1760), von A. Von Dewitz. 2Jc Uitgave, Herrnhut [1903J.

Wullschlagel .... Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch von H. B. Wullschlagel, Löbau, 1856. Waar sprake is van Spreekwoorden, wordt met Wullschlagel diens verzameling van 707 Negerengelse spreekwoorden bedoeld die achter zijn Woordenboek is gedrukt.

Sluiten