Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Het woord Kreools heeft verschillende betekenissen. De afleiding van het woord (Port. creoulo, Sp. criollo) is onbekend. Hoofdzaak in het begrip Kreools is dat de mensen die met die benaming worden aangeduid, geboren zijn in het land waar zij wonen, hetzelfde geldt 111 toepassing op de taal, door zulke Kreolen gesproken. Men zou dus het woord het best kunnen weergeven met ons inheems. De titel van de meeste der in Hoofdstuk II genoemde boeken is daarmee in overeenstemming; met de Creolse Tnel of Creol Taal daarop vermeld, wordt Itedoeld de taal die op de Deense Antillen inheems is.

Oorspronkelik werden Kreolen de blanken genoemd die in de kolonie geboren waren. Bij uitbreiding is dan ook gesproken van Kreoolse negers, ter onderscheiding van de Bussalen, de zoutwaternegers, die over zee waren aangevoerd.

Het karakter der inheemse taal die, ook aan de oppervlakkigste waarnemer, zich vertoonde als een idioom waarin woorden en zinswendingen van zeer verschillende herkomst voorkwamen, zal wel de aanleiding geweest zijn tot de dwaling dat Kreolen mensen van gemengd bloed zijn, een dwaling die zó algemeen verbreid is, dat men haar wel als een tweede betekenis van liet woord Kreool mag beschouwen ').

In dit geschrift zal het woord alleen in de uitgebreidere eerste betekenis van inheems (van blanken en negers frezend) worden gebruikt.

' ''fy^er von Neueck, Skissen von der Insel Java, Schaffhausen, 1829, geelt zelfs deze betekenis van het woord als de algemene aan (blz. 66). Ik en zijn boek alleen uit een citaat bij Schuchardt, Kreol. Stud. IX, blz. 9. 'i de literatuur is die opvatting echter zeldzaam, niet in 't dageliks leveu.

Sluiten