Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

expeditie die 111 1667 Suriname veroverde werd door de Zeeuwse admiraal Crijnssen geleid en had haar ontstaan geheel te danken aan de ijver waarmee men in Zeeland, na de verliezen die wij in 1665 in de West door de Engelsen geleden hadden, voor de belangen van Essequebo en aangrenzende landen opkwam.

Van Cura<*ao en bijbehorende eilanden weten wij dat zij in 1623 en volgende jaren herhaaldelik door Zeeuwse schepen werden bezocht 1), doch na de verovering van 't voornaamste eiland, in 1634, schijnt hier de kolonisatie voornamelik van de Kamer van Amsterdam te zijn uitgegaan. De provincie Holland trok zich vooral Nieuw Nederland en het eiland Curaqao aan, die onder één hoofd gerekend werden J); daarentegen weten we dat de Bovenwindse Eilanden door Zeeuwen zijn gekoloniseerd3); het waren volkplantingen door partikulieren met machtiging der Westindiese Compagnie gesticht, terwijl de eilanden Beneden de Wind bezittingen waren der Compagnie. St. Eustatius kreeg in 1636 de naam Nieuw-Zeeland, de kolonisten brachten hun tabak in Zeeland aan de markt en het eiland werd reeds vóór 1639 „gepopuleerd" door de Vlissingse koopman Pieter van Rhee, die met zijn kompagnon Abraham van Pere, lange jaren „patroon" van het eiland is geweest 4). Van St. Eustatius uit werd het eiland Saba bevolkt, dat onder dezelfde patroons stond. Op St. Martin werd het ons toebehorend Zuidelik gedeelte het eerst blijvend bevolkt door een kleine kolonie Zeeuwen onder Adriaensen; hun aantal werd het eerst vermeerderd in 1649 door kolonisten die uitgezonden waren door de Vlissingers Adriaan en Cornelis LampsinsDeze gebroeders, als reders van de Ruyter gedurende de tijd dat hij ter koopvaardij voer welbekend, behielden lang hun oktrooi en bezaten een dergelijke

') Hamelberg, De Nederl. op de West-Ind. Eil. I, blz. 19.

:) Hamelberg, De Nederl. op de Wesl-Ind. Eil. I, blz. 21 vlg., 36 , 37. Dokumenten I, blz. 58 , 67. Zie ook Swalue, De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje, Amsterdam, 1846, blz. 331 vlg.

Hamelberg, Verslag Gesch. Gen. II, blz. 109.

') Hamelberg, De Nederl. op de West-Ind. Eil. II, blz. 10 vlg. Dokumenten II, blz. 13, 17 19. In de Histoire naturelle et morale, blz. 41, leest men •lat van Ree en van Pere „y ont établi nne eolonie, eomposée d'environ seize eens hommes."

) Hamelberg, De Nederl. op de West-Ind. Eil. II, blz. 17 en 18.

Sluiten