Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tussen lWee labialen (Verschuur § 124), heeft noch de Deense, " rl ;le.,t ui :e 8roeP: l,eide schrijven steeds bliev (blijven) en

Sank (79). : (IC * 18 V°°r ne«ers een las''8e

-1?6 Du"sers 'iel,hen «' voor « in dink (denken), dink OP (op iets achtgeven), mingel (mengelen, mengen). Dienke voor denken is Zeeuws, wellicht ook mingel, waarbij de klinker m dergelijke positie voorkomt (vgl. Verschuur. § 88 c). Him voor " ' 'n ' e T' P ' 18 vermoedelik het Engelse pers. voornw. Ue toonloze e aan I eind van een woord wordt i in hittie lta.ten, G. D. blz. 25, T. P. blz. 135).

§ 14. Voor een gerekte e staat bij de Duitsers i in twilling ^wee mg, Joh. 11, 16) en gek.skier (gekscl leren, Eph. 5, 4) Het eerste woord is naar het Duitse tniUing gevormd; dé Denen schrijven tweeling, 't Zeeuws heeft echter ook een i i„ de eerste lettergreep (Verschuur, § 152).

Beide groepen hebben swiep of swip (zweep, Handl. 5, 40) een vorm die in verschillende delen van ons land bekend is,' en gte(v) voor geven. Misschien is gie aan 't Engels ontleend; 'ii t Negerengels heeft het juist diezelfde vorm

Overeenkomstig de platte Nederlandse spreektaal luidt heten (genoemd worden) Met (Mth. 5, 9).

PJ ^•In1yer/chillendp w°o'<len wordt bij de Deense schrijvers een Nederlandse zo wel de heldere als de doffe (« en ü),

ervange,, (loor t fi y . hespieg (spugen> Mrcs 1() ;J4)

bierman (buurman, G. D.), skiër (schuur, Luc. 12, 18) zierdeea /.uurdeeg, Mth. 13, 33), siegen (zuchten, Mrcs. 13,' 17; 24 1»). sister (zuster, Mth. 19, 29), stik (stuk, Mth. 9, 16), kis (kussen, zoenen, Mth. 26, 48). De Duitsers schrijven al deze oorden met u. De reden van dit verschil is hierin gelegen dat de Denen juister de eigenlike Kreoolse uitspraak weer. » en, waarbij de u, vooral in de mond der negers, neiging

beproefd"1 in* W°rde"' van „ie overga,* i!

Niet alle u's zijn tot i geworden; slechts in bepaalde woorechter ook § J|geruitspraak «^gemene geldigheid gekregen. Zie Zo wd bij de Duitsers a]s bij de Denen ,eest men naagt Meander put, pit en piet voor put, doch hier komt 't Kreools

L

Sluiten