Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£» rs^/rir2»"in -«• -

Je Duitsers hebben vuur) kan vTnTÏ "7* (M'h' W' 42' § 16. In plaats vT1NrfX,dL'erla"d.M °°-*P™8 «9». De Denen hebben ge»oonlik < 7 *'

volgt te verklaren. In het Nede^H T*il"la"8h<iid »

(wL!Ta,3?S SE,Ï1 £?'""■• 12' «). ««*

Mth. 4, 1), drief (druif Mtb r' d'<"d (duivel,

hier (huur, Mrc, 1, 20), skjhui^ iTs"«Hg, ^ 3"' (verzuipen, Mrcs ft 13 ,«Q \ y' 18'> versiep

(verzuimen, Ha, dl 6 li ™v,°°k^ 7' ««'«.» houden zich «n de' L f'M,h' *• D. Duitser»

<>»*, 6»«J ƒ'J U"spraal' en hebbe" Jo»

is h^og"; Te'lden^d'e Denen' ^ T*m' Hel «"■P*""*» .'/' (Handl. 25, 25- Gal 4 nn.'i ,le ."'kl""k '» 4«V. slyt tesliet en „f schrijven.' bebüuden' ler""jl Duitsers

DeienTe/t doTdl' Du^" ^ grMP"n de "• d°» ^ dyslernis, gehryk, rymte, "" "*n-

de enkele woorden Hip in 'f , ,

schuur & 1^71 i * i Zeeuws tit hebben (Ver-

«^ vt:3itr,No.°T

Sr ~ r }*■ ™

K d^tsS^1 b^r 'iXe,:or!

-hriiven Ifr iaf resl-£»i

25, 26 hebben beide redakt.es' fari I t•• ^ M'h'

ook bii Kiliaen vnnrl, 4 bijvorm van fot/ dje

gebruik is, ó a in he,7 en nog tegenwoordig dialekties in Volkstaal, kol. 590). aan> 'Z|e oekenoogen, de Zaamche

steïï"? ZZSXXÏZ gevallen schrijven de Dnitschers „i, geheel Onkreools naarT t^Tr. ffl S

Sluiten