Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 30. De ch wordt bij de Denen steeds k in likam (lichaam, b.v. N. T. Mth. 5, 30) en looken (verloochenen, b.v. N. T. Joh. 18, 27). De Duitsers hebben hier ch, gelijk ook in huichelaar-, dit laatste woord spellen de Denen hyklar, waardoor het bijna geheel met het Deense woord (Hykler) samenvalt. Ach wordt ak (N. T. D. Mth. 20, 30).

§ 31. In de overgrote meerderheid der woorden waarin g of ch door t wordt gevolgd, hebben de teksten geen afwijking van 't Nederlands gebruik (dus agt, licht, vrucht enz.),'doch in sommige woorden komt het Kreoolse bezwaar tegen onze uitspraak voor den dag. Zo hebben Denen en Duitsers vekkete voor vecht(en) (G. H. blz. 8, G. D. blz. 35, ook N. T. D. 1 (^or. 15, 32, waar echter de Duitsers vechete schrijven); in N. T. Handl. 19, 24, 38 leest men bij de Denen ambaks-mans en ambak (ambacht). De spelling segt (sekte, N. T. D. Handl. 15, 5) en gestigt (gestikt, G. D. blz. 78) wijst, als „graphie inverse" op dezelfde moeilikheid.

In een paar woorden die zeer veel voorkomen is de koppeling liij beide groepen regelmatig x) op een andere wijs vervangen, n.1. in aster (achter, dat de beteekenis na heeft gekregen, N. T. Mth. 1, 12) en in destby of diestebie (dichtbij, N. T. Mth. 3, 2). Ook in enista of eniste (T. P. blz. 137, 138) zie ik hetzelfde verschijnsel; het woord betekent enig, iets, b.v. Ju ka drum enista fraj? (Heb je iets moois gedroomd?) en as die ha eniste nytv na taphus (of er iets nieuws in de stad is). Dat de st in dit woord een ch gevolgd door een t vervangt) onderstel ik op grond van de Zeeuwse vormen ienechte en xommechte voor enige en sommige (Verschuur, § 206, 6). De Duitsers hebben voor ooit, ereis de uitdrukking eenigste tid; in deze vorm mag men, dunkt me. een middending zien tussen eenichte en eniste. Het Nederlandse enigste, een pleonastiese superlatiefvorm, heeft een geheel andere betekenis en kan hier niet tot verklaring dienen.

Is de verandering van cht in st, die zo afwijkt van de bij recht, ambacht enz. waargenomen wijze, nu toe te schrijven aan het Kreools? Dit betwijfel ik na de mededeling van de Bo

') ln G. D. rblz. 7fi> VVMr/l f rracnrnlran «mn /• M/iMua • *

, v - »<*« «/K/f muimiy vuur numia-

0< verraoedelik tengevolge van Deens Eftermiddag.

Sluiten