Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ontstaan van 't bepalend lidwoord in 't Kreools is een herhaling der geschiedenis van het lidwoord in andere, oudere talen.

§ 43. De betrekking die in de klassieke talen door de Genetivus wordt aangegeven drukt men in 't Kreools uit door van en door sie, 't Nederl. bezitt. voornw. van de 3de pers. (zijn). Dus: die Heer sie Engel, die vroiv sie hus enz. Vgl. Het Afrikaansch, blz. 135 (Mar ie se boek).

§ 44. Geslachtsonderscheiding kent het Negerhollands niet, evenmin verbuiging.

§ 45. In 't Negerhollands der blanken, 't Hoogkreools, kan 't meervoudig begrip uitgedrukt worden als in 't Nederlands, door achtervoeging van -en of -s, met een kleine uitbreiding in gebruik van de laatste vorm, h.v. visser mans (vissers), nagts (N. T. D. Mth. 4, 2). Men vergl. Het Afrikaansch, blz. 134. Enkele afwijkende vormen komen voor b.v. rotter (ratten, T. P. blz. 135), kakerlaker (kakkerlakken, T. P. blz. 133), vermoedelik uit het Deens overgenomen woorden; doodsbeenden (N. T. H. Mth. 23, 17), een verhaspeling van 't meer literaire doodsbeenderen met doodsbeenen (N. T. 1). Mth. 23, 27), vrowvens (N. T. H. Rom. 1, 26; N. T. I). Luc. 23, 27), een pleonastiese meervoudsvorm die in 't Afrikaans voorkomt (Het Afrikaansch, blz. 133, noot 2). Ravens (N. T. Luc. 12, 24) is een regelmatige meervoudsvorm van het zeventiendeeeuwse raven voor raaf.

Geheel tegen de aard van 't Kreools is wijziging van klinker hij meervoudsvorming. Leden (N. T. 1 Cor. 12, 14) en schepen (N. T. D. Openb. 8, 9) zijn dus noch Hoog-, noch Laagkreoolse, maar Nederlandse vormen. Hoogkreools is akippen (N. T. Luc. 5, 2, 3, 7, 11), hollen (N. T. D. Openb. 6, 15), Godten (N. T. H. 10, 34, 35) voor schepen, holen, Goden.

Zuiver of onvermengd Kreools is echter geen van al deze vormen, al ontbreken ook de woorden met onze uitgangen in geen der teksten geheel en al. 't Meervoud wordt door de negers alleen uitgedrukt wanneer het niet-enkelvoudige karakter wordt aangegeven, dus niet in onbepaalde uitdrukkingen. B.v. joe moet maek mou na die kamisool en sweetgat na onder die erm sender (je moet mouwen maken in 't kamisool en zweetgaten onder de armen).

Het meervoudstoevoegsel in 't Negerhollands is sender of

Sluiten