Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t t- pbh-

mander, him no kom fet (n 1 7 )' "",lm*e" als crabbo no hij niet vet, T. P. blz 135, r°ndl°°pt , wordt

worden sterk geaksTntueerd^le^1"18 f>etekenis wegv»"en, zo scheiden. Het eenvoudig be?™PPen Sraag "ok uiterlik onderwoord twee keer te noemen daartoe is we, 2ulk een zijn helemaal stuk, G. D blz' 61) 'li T? , (ze slaep mie ka slaen tik hfh ï f, P (,kSaal)> gebruik is in 't Afrikaans hPk 7^1 j §eslapen). Hetzelfde «hij zal zeker komen" (ƒƒ*>/ Jf'V 'V' ,sa' hij kom voor tiele woord Wordt in ' T'^ ^ 117>' Het esse»" dadelik de aandacht op te vestigen ')" P ept'CS gezet oni er

'iet woord onge3iifeldV6rSter"en " ^ V°°r°P Z6tten Van daar. Het geeft niet aan Zljn oorsProng het Hollandse een gehele gedachte Ri' ^ U° meer nadruk, maar aan

f" •l«nSr herhLdT Z"' "l"? e°"™U «"

™ rut'-8ts?,wie is

»ie er ^ * * i. zeer s,re„e:

'lan hij bedoelt. De HerrnhultereTeh'h' """f® '"m"" herijmde vertalin^n t i . n daarom zelfs in hun

de juiste volgorde hoeve, &1 mogell)< Z1C') gehouden aan

volkstalen^ eigen In ^héf'^Zeit^ «'t®luiten<l Creools, maar aan zeer veel (UW). blz. 264, komt LuZn erf f' deM'"*e Philo^gie, deel XXXVI "Verstarkung des verbum finitum durrh 7' me" het Ju(i™<leutsch Hebraïsme noemt, want z y £ de" vor«»^stel,ten «««itiv» een ' Hebreeuws en zeer gewoon £00^"^ 'S ullee» eigen aan Duits. Hij geeft daarvan falX "orh 7®' '"aar et k,°mt °°k Voor »' het 'et Berlijn,e kriejen krigt er nïscht t\1""' Waa[van ,k hier alleen aanhaal

'k fi" 'blz. 4.58), die insgelijks SillenH K^Tndal)> Me" zie ook '■egetule gedurig regenen het vrnnl 'oorbeelden opsomt, o. a. het

prolepsis, maar in herhaling het middelhof vrlezen-, waarbij niet in wordt gevonden. el tot ve™>eerdenng van nadruk

Sluiten