Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

In de vorige hoofdstukken is herhaaldelik gewezen op punten

he" Sr*, 'rr Kit

ï ii . . gelegenheid geven sommige van die paral¬

lellen ook in de woordeschat te volgen Het zo, ml r

Ta,,;

en m. , blJ die vergelijking zal moeten volgen- er zal uit

Stë&usnttdfekS

wii hef Afrit l Karakter kan aannemen. Indien

wij het Afr.kaans naast het Negerhollands der slaven plaatsen

verschil i„ ,|P l! dlt P^es ,s gestuit'). Ondanks dat ') Het Afrikaansch, blz. 155; 69—75.

Sluiten