Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

faten dan het Maleis-Portiigees, dat zo sterke invloed op onze taal .n Zu.d-Afr.ka heeft geoefend. Van dit laatste zijn eigenaardige versch.llen het gevolg die op de wijze, doo' Adam eenz.jd.g toegepast, verklaard moeten worden.

een Hp ^ A* beide bovengen0fimde theorieën ieder

een deel waarheid bevatten en alleen verwerpelik worden wan-

nee. zij, gelijk door Coelho en Adam geschied is, worden voor-

tr; s, 8eve,", van 1 gehf,e vra88s,"k' »is

Er zijn nog altijd - hoewel niet in Nederland, voor zover eü gewerden die aan een „spontane" overeang n Nederlands tot Afrikaans geloven »). Hoe dat mogelik is oor iemand die dergelijke vraagstukken bestudeerd heeft verklaar .k met te begrijpen. Wil men zich vóór ogen stellen

;le, ta,al wordt van een volkplanting die los raakt van 't moederland, een taal dus die z.g. aan zich zelf is overgelaten dan beschouwe men het Frans van Canada. Langer dan onze aal ,n Zu.d-Afnka is 't Frans in Canada inheems; de Franse bevolking ,s sedert 1763 officieel van 't stamvolk gescheiden-

met aT x a,',PatnarC,ia,e neigin8en veel karaktertrekken

Tevanen hi'i ^ verSelijking van de beide

gevallen, bij onmiskenbare punten van verschil, zo gerechtvaardigd .s als vergelijking wezen kan: welnu, hoe is tans de verhouding van de taal der z.g. „habitants" van het Dominion tot de gemeenlandse taal der Fransen in Europa? Andere aan ISormand.ë herinnerende klankwaarde van oi ai ei pu nn, een groot aantal Engelse woorden in de konversatie en sommige wijzigingen van semasiologiese aard, ziedaar alles

s/s!fc?lf rSfch^"t1.b'V,„de1 mening te zijn van Dr. H. Meyer-Benfey (Preus

Ïfhet M ^ ~m' 'liu raÜ wel toegeef» ,lat veel womd^n

Krënl V 't J geeS Zyn ontlee»J. <l«arbij voegt: „Einlluss des

5Z^kSLi?£r^'dm* Ba" der Pr ''e scheint l£

düriifll j'T?u ! erwiesen oder an zu nehmen notwendig, vielmehr

und vorznziéheTsein" |? Ahn!'chl^e,ten stets eine andere Erklarung zulflssig Wotl , fehen se n. Het spijt mij buitengewoon dat de heer Mever-Benfev

Sluiten