Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ju Mont sa koop Kabaj for Je mond zal een paard voor je U fie' kopen om op te rijden. Je

zal voordeel hebben van je gebabbel.

Mie Mont ha slip. Mijn mond is uitgegleden. Ik

heb me verpraat.

Ju suk for pik Haer na mie Je probeert haar uit mijn neus eCS' te trekken. Je wilt me bij de

neus nemen.

^Hm'6 'en£e' m'* s'e Als mijn oog zich verwart met

°®°' zijn oog. Als ik hem werke-

lik zie.

Hem bin sender Funje Pot. Hij is hun pot met meelspijs.

Volgens de Deense verklaring betekent het: hij moet hun bijlichten, een spreekwijs waarvan mij, in dit verband, de figuurlike betekenis ontgaat.

IJe wil me aan de tand voelen, iets van me te weten komen.

de tweede spreekwijs wordt nog heden in Nederland in die zin gebruikt.

Samenspraken.

Gesprek tussen twee bedienden.

Morg Maet. Goeie morgen, kameraad!

Morg, wat Ju wil? Goeie morgen, wat wil je?

P-

Sluiten