Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, Meester. Ja, Meester.

Lastaen sender begin na dieMola. Laten ze aan de molen beginnen.

Wat die Metselaer sender sa due? Wat zullen de metselaars doen?

Sender sa breek die Keetel yt Zij zullen de ketel in het kook-

na die kookhus. huis uitbreken.

Die Mortel ka maek? Is de kalk gemaakt?

Ja, maer almael die Klinker Ja, maar al de stenen zijn nog

no ka kom van Bay. niet van de baai gekomen.

Wa die Coffie die Neegerin Waar is de koffie die de negerin-

sender ha pik gester? nen gisteren geplukt hebben?

p. 77. Na Magasien. In 't pakhuis.

Die hab meer na die Boom Is er nog meer aan de bomen ? sender?

Ja, maer sender no ka rip. Ja, maar ze is nog niet rijp.

Sender mut pas op sender fraej. Ze moeten daar goed voorzorgen.

Die Busael sender ka krieg Hebben de nieuwe negers eten

Jeet? gekregen?

Die no ka kook nogal. 't Is nog niet gekookt.

Lastaen sender maek gau. Laten ze voortmaken.

Mie no wil, dat sender sa kom Ik wil niet dat ze aan 't luieren

na löj Maneer. raken.

Ju pas op, soo lang mie loop Let op de boel, terwijl ik aan

wandel. 't wandelen ben.

Sluiten