Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gief mie mie Hantskuen sender. Geef me mijn handschoenen.

Gief een beetje Waeter. Geef een beetje water.

Hueso Ju ka spel die Kap na Hoe heb je de muts van ach-

aster? teren vastgespeld?

No steek mie. Prik me niet.

Wa mie Vlyveel Bangres? Waar is mijn fluwelen huik?

Mie ha denk Vrou sa gebryk Ik dacht dat U Uw hoed zou

die Hutje. gebruiken.

Wa die Paresol? Waar is de parasol?

Kik as die Kas sender ka tue. Kijk of de kasten toe zijn.

Due die Magasien Sleetel na Leg de sleutel van de provisiedie Kas. kamer in de kast.

Gief mie die Kas-Sleetel sender. Geef mij de sleutels van de kasl.

Pas op, tee mie le kom na Hus. Pas op totdat ik thuis kom.

Seg ju Meester, mie ka klaer, Zeg aan je meester dat ik klaar

mie le wag hem. ben, en dat ik op hem wacht.

p. 80. Da waer, gief mie mie Nees- Dat is waar ook, geef me mijn

duk, mie Snif-Doosie en mie zakdoek, mijn snuifdoos en

Wajer. mijn waaier.

Kaj! Vrou ka sjansee gue Och, och! Wat is de Juffrouw

mooj. ,• mooi aangekleed!

Sluiten