Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die Begin ka maek mit een A. B. Buk, en die klein Catechismus van Lutherus, en eenig Kirk-Psalmen ookal, die ha wordt gedrykt hiesoo in die Jaer 1770, en ha wordt gestiert daerover.

Asteran ons ha begin vor denk op na een Oversetting van die Nywe Testament, welk Heer Stadhoofdman Jochum Melchior Magens, en Creol van St. Thomas, die ka studeer bie die Copenhavense Universitet, ha neem op hem, op die Versuek van Collegium. Deese gueje man, die tevoorn ha ka skriev van sie eigen gueje Wil een Creols Grammatica tot Dienst voor die Missions Bedienten, die ookal ha wordt gedrykt in die Jaer 1770, en byttendien ha lastaen skriev door een van die Missions Catecheten, die hem na deese Oogmerk ha giev Plaes na sie Hus, een Woord-Buk, die bin volstandig genug, maer leg ongedrykt nogal, hem ka maek sie hoog verdient door die van die Missions Werk. En soolang hem ka neem op hem soo veele wigtig Werken, sonder for krieg die geringste Belooning van die tee deese Dag, soo ons derv for hoop, dat hem sal verdien die Opdenking van sender, die kan beoordeel en beloon waerdige Bemujingen, soo veel meer, als die Mission kan verwaek door sie prieselig Beesigheid for kik van sie Hand een Oversetting nogal van die Oud Testament, van welk die Psalmen van David bin klaer aireets, en ons kan verwaek die Prophetis Buken aster een kort Tid.

Die Heer selv leg sie Segen na deese Werk! hem lastaen veele Sielen van die Heidens, die bin in die Dysternis nogal, vuel die godtlig Kragt van die Woord, dat sellie kan kom volkom bereidt door die na almael gueje Werken, en op die leste vind en vat die eeuwig Leven.

In die General-Kirk-Inspections

Collegium die 1 Mart. 1781.

L. Harboe. E. J. Jessen-S. J. Hvid. A. P. Bartholin.

Sluiten