Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE EVANGELIUM

VAN

MATTHEUS.

DIE I. CAPITTEL.

I.) Die Geslagt-Register van Christus, 1 —17. II.) Sie Ontvangnis van die heilig Geest, sie Naemen. en Geboorte van Jomfroutv Maria. 18—25.

Die Familie-Buk van Jesus Christus, die ha wees David sie Soon, die ha wees Abraham sie Soon.

2. Abraham ha teel Isaac; Isaac ha teel Jacob; maer Jacob ha teel Juda en sie Bruders.

3. Maer Juda ha teel Phares en Zara van Thamar; maer Phares ha teel Esrom; maer Esrom ha teel Aram.

4. Maer Aram ha teel Aminadab; maer Aminadab ha teel Naasson; maer Naasson ha teel Salmon.

5. Maer Salmon ha teel Booz van Rachab; maer Booz ha teel Obed van Ruth; maer Obed ha teel Jessai

6. Maer Jessai ha teel Kooning David ; maer Kooning David ha teel Salomon van Uria sie Vrow.

7. Maer Salomon ha teel Rhoboam; maer Rhoboam ha teel Abia; maer Abia ha teel Asa.

8. Maer Asa ha teel Josaphat; maer Josaphat ha teel Joram; maer Joram ha teel Ozias.

9. Maer Ozias ha teel Joatham; maer Joatham ha teel Achas; maer Achas ha teel Ezechias.

10. Maer Ezechias ha teel Manasse; maer Manasse ha teel Amon; maer Amon ha teel Josias.

11. Maer Josias ha teel

Sluiten