Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. En als ju regter Hand erger ju, kap die af, en gooj die van ju; want die bin meer nyttig voor ju, dat een van ju Leden vergaen, als dat sellie sal gooj ju heel Likam na binne die Hel.

31. Maer die ka seg, dat die skej van sie Vrow, sal giev een Skei Brief na hem.

32. Maer mie seg na jender: die skei van sie Vrow, sonder voor Huer Skyld, hem due, dat hem bedriev Huer; en die trow een, die ka skej, hem huer ookal.

33. V.) Jellie ka hoor verder, dat die ka seg na die Ouden: ju no sal sweer vals, maer ju sal how die Heer ju Eed.

34. Maer mie seg na jender, dat jellie geheel niet sal sweer, no bie die Hemel, diemaek die bin die Stuel van Godt,

35. Nog bie die Aerde, diemaek die bin sie Vut-Bank;

nog bie Jerusalem, diemaek die bin die groot Kooning sie Stad.

36. Ju no sal sweer bie ju kop ookal; die maek ju no kan maek een Haerwit of swart.

37. Maer jellie Woord sal wees Ja, Ja, Neen, Neen; maer wat bin boven die, bin van die Boose.

38. VI.) Jellie ka hoor, dat die ka seg: Oog voor Oog! en Tand voor Tand!

39. Maer mie seg na jender, dat jellie no mut staen tegen die boose; maer, als een giev ju een Slaeg na ju regter kaek, draej die ander na hem ookal.

40. En als een Volk wil regt mit ju, en neem ju Rok, lastaen hem how ju Mantel ookal.

41. En, als een Volk wil dwing ju for loop een Miel, loop twee mit hem.

42. Giev na hem, die bid ju; en no draei ju af van hem, die wil leen van ju.

43. Jellie ka hoor, dat die ka seg: ju sal hab ju Naeste lief, en haet ju Vieand.

44. Maer mie seg na jender: hab jender Vieanden lief, segen sender, die Vluek jender, due

gued na sender, die haet jender,

en bid voor sender, die due jender Skaede, en verfolg

ïender.

j ii tr'

45. Dat jellie sal worai iviiiders van jender Vaeder, die bin na binne die Hemel, want hem lastaen sie Son hoppo over die qwaeje en gueje, en hem lastaen sie Reegen val over die regtveerdigen en onregtveerdigen.

46. Want als jellie hab sender lief, die hab jender lief, wat Loon jellie krieg daen? Die Tollenars ook no due soo ?

47. En als jellie gruet jender Bruders alleen, wat jellie hab

Sluiten