Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE 11. CAPITTEL.

I.) Johannes stier twee Disciplen na Jesus, die bewies, dat

hem hm die belofte Messias, 1-6. II.) Jesus praet van ^hannes 7-15. klaeg over die Hardheid van die Volk, iy. III.) ruep wee over eenige, 20—24. IV.) pries God, sie Wegen, 25-27. ruep na sie almael sender, die bin mue, 28—30.

En die ka gebeer, dietit Jesus ha ka voleindig sie Beveel na sie Disciplen, hem ha loop voort van daesoo, for leer en preek na binne sender Steden.

2. Maer dietit Johannes ha ka hoor na binne die Gevangnis die Werken van Christus, hem ha stier twee van sie Disciplen, en ha lastaen seg na hem:

3. Ju bin die, die sal kom? of ons sal verwag een ander?

4. En Jesus ha antwoordt, en ha seg na sender: loop heen, en seg na Johannes die gut, jellie hoor en kik:

5. Die Blinden kik.dieKreepels loop, die Lazares Sieken kom rein, die Dooven hoor, die Doojen staen op, en Evangelium wordt gepreekt voor die Povers.

6. En saelig hem bin, die no^erger sie selv na mie.

7. II.) Maer dietit sellie ha loop wei, Jesus ha begin for seg na die Volk van Johannes: wat jellie ka loop yt na die

Wusteine for kik? een Ried, die Wind waej hieso endaeso?

8. Of wat jellie ka loop yt for kik? een Mens, die ka kleedt na sogt Kleeren? kik, sellie, die diaeg sogt Kleeren, bin na binne die Husen van die Kooningen.

9. Of wat jellie ka loop yt for kik? een Propheet? ja mie seg na sender. veel meer ookal als een Propheet.

10. Want hem bin die, van die ka skriev: kik, mie stier mie Engel voor ju Angesigt, die sal berej ju Pad voor ju.

11. Waerwaer mie seg na jender: van sender, die bin gebooren van Vrow, niet een ka hoppo meer groot, als Johannes; maer hem, die bin meer klein na binne die Hemelrik, die meer groot als hem.

12. Maer van die Dag van Johannes die Dooper tee nu, die Hemelrik lie Geweld, en sellie, die due Geweld na die, hael die na sender.

13. Want almael die Pro-

Sluiten