Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pheeten en die wet ka propheteer tee na Johannes.

14. En, als jellie wil neem die an: hem bin Elias, die sal kom.

15. Die liab Oor for hoor, hem hoor!

16. Maer mit wie mie sal vergliek deese Geslagt? die hin glik die klein Kinders, die sit na die Markt, en ruep na sender Maeten, en seg:

17. Ons ka flöjt voor jender, en jellie no ha wil dans; ons ka sing Klag-Sing voor jender, en jellie no ha wil kries.

18. Want Johannes ka kom, hem no hajeet, hem no ha drink; en sellie seg, hem hab die Dievel.

19. Die Mens sie Soon ka kom, hem jeet en drink; en sellie seg: kik, welk een Vraet en Dronkart die Mens bin, een Vriend van Tollenars en Sondars! en die Wiesheid ka maek regtveerdig van sie Kinders.

20. III.) Soo hem ha begin for skaem die Steden yt, na waer hem ha ka maek die meest van sie kragtig Werken, en dog sellie no ha wil bekeer nogal;

21. Wee ju Chorazin! wee ju Bethsaida! want, als soo kragtig Werken ha ka maek na binne Tyrus en Sidon, die ka maek na binne jender, sellie ha sal bekeer lang na binne Sak en Assesje.

22. Dog mie seg na jender: die sal loop meer verdraeglig

mit Tyrus en Sidon na die Dag van die Oordeel, als mit jender.

23. En ju Gapernaum, die ka verhoog tee na die Hemel! ju sal stoot neer tee na die Hel; want, als die kragtig Werken ha ka maek na binne Sodoma, die ka maek na binne ju, Sodoma sal ha staen tee nu.

24. Dog mie seg na jender: die sal loop mer verdraeglig mit die Land van Sodoma na die Dag van die Oordeel, als mit ju.

25. IV.) Na die selve Tid Jesus ha antwoordt, en ha seg: mie pries ju, Vaeder, Heer van Hemel en Aerde! dat ju ka verberg dat voor die Wiesen en Kluken, en ka openbaer die voor die onmondigen.

26. Ja Vaeder! want soo die bin behaeglig voor ju.

27. Almael gut mie Vaeder ka giev na mie; en niet een weet de Soon, meer als die Vaeder; en niet een weet die Vaeder meer als die Soon, en die, na die die Soon wil openbaer die.

28. Kom hiesoo na mie jellie

almael, die werk, en bin mue! en mie sal verqwik jender.

29. Neem op mie Jok, en leer van mie, want mie bin sagtmudig en ootmudig van Hart; soo jellie sal vind Ryst voor jender Sielen.

30. Want mie Jok bin dienlig, en mie Last bin ligt.

Sluiten