Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die leeg, ka veeg, en ka versier.

45. Soo hem loop heen, en neem seven ander Geesten mit sie, die bin meer slem als hem selv, en als sellie kom daer na binne, sellie woon daesoo; en die kom meer erg asteran mit die selve Mens, als die ba wees teevoorn: soo die sal loop ookal mit deese qwaeje Geslagt.

46. V). Maer dietit hem ha praet na die Volk nogal, kik sie Muder en sie Bruders ha staen na bytten, en ha suek for praet mit hem.

47. Soo een ha seg na hem: kik ju Muder en ju Bruders staen na bytten, en ha suek for praet mit ju.

48. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na hem, die ha ka seg dat na hem: wie bin mie Muder? wie bin mie Bruders?

49. En hem ha strek sie Hand yt over sie Disciplen, en ha seg; kik mie Muder, en mie Bruders!

50. Want die due die wil van mie Vaeder, die bin na binne die Hemel, hem bin mie Bruder, en Sister, en Muder.

DIE 13. CAPITTEL.

I.) Jesus praet door Gliknissen, van die Saejer, 1—23. II). van die Onkryd, 24—30 en 36—43. van een Moster Saed, 32. van een Sierdeeg, 33—35. III.) van een Skat, 44. van een kostlig Peerl, 45—46. van een Net, 47—52. IV). wordt veragt na Nasareth 53—58.

Maer na die selve Dag Jesus ha loop yt die Hus, en ha set sie neer na die See.

2. En veel Volk ha vergaeder na hem, soo dat hem ha loop na binne een Skip, en ha sit; en die Volk almael ha staen na die Seekant.

3. En hem ha praet gu na sender door Gliknissen, en ha seg: een Saejer ha loop yt for saej.

4. En dietit hem ha saey som ha val na die Pad; en die

Voglen ha kom, enhajeetdieop.

5. Maer som ha val na steenagtig Land, die no ha hab mussie Grond; en die ha gruej gu gaw, diemaek die no ha hab diep Grond.

6. Maer dietit die Son ka hoppo, die ha skruej wej; en diemaek die no ha hab Wortel, die ha droog wej.

7. Maer som ha val tyssen die Doornen; en die Doornen ha gruej op, en ha tjook die, dat die ha doot.

Sluiten