Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na binne gued Land, bin die ! hoor die Woord, en verstaen die, en draeg Vrygt ookal, en som draeg honderd voud, maer som sestig voud, maer som dertig voud.

24. II). Hem ha leg sender | een ander Gliknis voor, en ha seg: Die Hemelrik bin glik | een Mens, die ka saej gued Saed na binne sie Akker.

25. Maer dietit die Volk ha slaep, sie Vieand ha kom, en ha saej Onkryd tyssen die Koorn, en ka loop wej.

26. Maer dietit nu die Koorn ha gruej op, en ha draeg j Vrygt, sellie ha vind die On- j kryd ookal.

27. Soo die Knegten ha kom na die Hus-Vaeder, en ha seg na hem: Meester, ju no ka | saej gued Saed na binne ju Akker? van waer die Onkryd ka kom?

28. Maer hem ha seg na sender: die Vieand ka due die. Soo die Knegten ha seg na | hem: ju wil dan, dat ons sal j loop, en trek die yt?

29. Maer hem ha seg: neen; dat jellie no sal trek yt die Koorn ookal, dietit jellie trek die Onkryd.

30. Lastaen sender ruej malkander, tee na die KropTid: en na die Krop-Tid mie sal seg na die Maejers: gaer eerst die Onkryd, en bind die

na Bossies, dat ons kan ver¬

brand die; maer die Koorn jellie

gaer na binne mie Koorn-Hus.

31. Hem ha seg een ander Gliknis voor sender, en ha seg: die Hemelrik bin glik een Moster-Saed, die een Mens ha neem, en ha saej die na sie Akker:

32. Die bin die kleinste van al Saed; maer als die gruej op, die bin die grootste van die Muskryd, en die kom een Boom, dat die Voglen van die Hemel kom, en maek Nest tyssen die Takkies van die.

33. Hem na seg een ander Gliknis na sender: die Hemelrik bin glik een Sierdeeg, die een Vrow ha neem, en ha mengpl die na drie Skepels Meel, tee die ka kom sier almael.

34. Almael dat Jesus ka seg na die Volk door Gliknissen; en sonder Gliknissen hem no ha praet niet een gut na sender;

35. Dat die ha sal kom vervylt, wat ka seg door die Propheet, die seg: mie wil open mie Mond door Gliknissen, mie wil seg die Geheimnis van die Begin van die Weereld.

36. Soo Jesus ha lastaen die Volk loop, en ha kom na binne die Hus; en sie Disciplen ha kom na hem en ha seg: Verklaer ons die Gliknis van die Onkryd na binne die Akker.

37. Maer hem ha antwoordt,

Sluiten