Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Maer Pet rus ha antwoordt hem, en ha seg: Heere! als ju die bin, soo seg na mie dan, for kom na ju na bobo die water.

29. Maer hem ha seg: kom! en Petrus ha stap yt van die Skip, en ha loop na bobo die water for kom na Jesus.

30. Maer dietit hem ha kik een groot Wind, hem ha kom bang, en dietit hem ha begin for sink, hem ha ruep, en ha seg: Heere, help mie!

31. Maer Jesus ha strek sie Hand yt anstonds en ha vas hem, en ha seg na hem: O, ju kleingloovig! watmaek ju ha twieffel.

32. En dietit sellie ka loop

na binne die Skip, die Wind ha kom stil.

33. Maer sellie, die ha wees na binne die Skip, ha kom, en ha val neer voor hem, en ha seg: ju bin waerwaer Godt sie Soon.

34. En sellie ha vaer over, en ha kom na die Land van Genezareth.

35. IV.) En dietit die Volk

van daesoo ha ken hem, sellie ha stier yt na die geheel Land I rontom, en ha bring almael die J Sieken na hem.

36. En sellie ha bid hem, dat sellie ha mut ruer alleen na die Soom van sie Kleed; en sellie almael, die ha ruer die an, ka kom gesond.

DIE 15. CAPITTEL.

I.) Jesus leer, wat die bin, die maek die Mens onrein, en bestraev die Hyklarie en blindheid van die Phariseerven, 1 20. II.) versuek en verhoor die Cananeis Vroiv, 21—28. III.) genees veele, en spies 4000 Man, 29—39.

voor jender Instelling sie wil?

4. Want Godt ka belast: ju sal eer ju Vaeder en ju Muder; maer die vluek Vaeder en Muder sal sterv die Dood.

5. Maer jellie leer: wie seg na sie Vaeder of Muder (als mie offer die, die bin meernyt) hem due wel.

6. Dat maek, dat niemand meer eer sie Vaeder en sie

1^" a die Tid die Skriftgeleerden en Phariseewen van Jerusalem ka kom na Jesus, en ha seg:

2. Watmaek ju Disciplen brek die Instelling van die Ouden? want sellie no was sender Handen, dietit sellie jeet Brood.

3. Maer hem ha antwoord, en ha seg na sender: watmaek jellie brek die Geboden van Godt

Sluiten