Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ha bid hem an, en ha seg: Heere, help mie!

26. Maer hem ha antwoordt, en ha seg: die no staen fiaej, for neem die Brood van die Kinders, en gooj die na die klein Honden.

27. Maer die Vrovv ha seg: ja, Heere! klein Honden jeet dog die Krymmels, die val

van die iaiei van |

Meester.

28. Soo Jesus ha antwoordt, en ha seg na hem: O, Vrow, ju Gloof bin groot; die geskiedt na ju, soo als ju wil! en sie Dogter ha kom gesond van die

selve yer.

29. III.) En Jesus ha loop voort van daesoo, en ha kom na die See van Galilea; en hem ha klem na bobo een Berg, en

ha sit daesoo.

30. En veel Volk ha kom na hem, die ha bring mit sender Lammen, Blinden, Stommen, en Kreeplen, en veele ander;

en sellie ha leg senoer vuu. die Vutten van Jesus, en hem ha genees sender:

31. Soo dat die Volk ha wonder, dietit sellie ha kik, dat die Stommen ha spreek, die Kreeplen ha ka genees, die Lammen ha loop, en die Blinden ha kik; en sellie ha pries die Godt van Israël.

32. Maer Jesus ha ruep sie Disciplen na sie, en ha seg:

mie jammer die Volk, diemaek sellie ka bliev nu drie Dagen na mie, en sellie no hab niet een gut for jeet; en mie no wil lastaen sender loop wej van mie sonder jeet, dat sellie no sal versmagt na die Pad.

33. En sie Disciplen na seg na hem: van waesoo ons sal krieg soo nuissie Brood na binne die Wusteine; dat ons kan versaedig soo veel V olk ?

34. En Jesus ha seg na sender: huveel Brooden jelliehab? maer sellie ha seg: seven, en weinig

klein Vissen.

35. En hem ha seg na die Volk for sit neer na bobo die Aerde.

36. En hem ha neem die seven Brooden en die Vissen, ha dank, ha brek sender, en lm giev sender na sie Disciplen, maer die Disciplen ha giev sender na die Volk.

37. En sellie almael ha jeet, en ha krieg sender Bekomst; en sellie ha neem op seven Makutten vol van die Brokkies; die ka bliev over,

38. Maer sellie, die ha ka jeet, ha wees vier dysend Mans, sonder die Vrowen en

Kinders.

39. En aster hem ha ka lastaen die Volk loop wej, hem ha loop na binne een Skip, en ha kom na die Land van Magdala.

Sluiten