Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE 16. CAPITTEL.

I.) Jesus bestraev die Phariseewen, die ha suek Teekens, 1—4. waerskotv voor die Sierdeeg van sender, 5—12. II.) Petrus beken, dat Jesus bin die Soon van Godt, 13—20. III) Jesus spreek van sie Leiden, bestraev Petrus, 21—23. IV.) spreek van selv-verlooking, en van sie Tukomst, 24—28.

En die Phariseeuwen en Saduceewen ha kom, ha versuek hem, en ha begeer, dat hem ha wil wies sender een Teeken van die Hemel.

2. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na sender: na Avond jellie seg: die kom een mooje Dag; diemaek die Hemel bin rood;

3. En na vruvrue jellie seg: een Storm sal kom van Dag; diemaek die Hemel bin donker rood. Jellie Hyklars! jellie kan oordeel die Manier van die Hemel, jellie no kan oordeel die Teekens van die Tid ookal?

4. Deese qwaeje en hueragtig

Geslagt suek Teekens; en hem no sal krieg ander Teeken, als die Teeken van die Propheet Jonas. En hem ha lastaen sender, en ha loop wej van daesoo.

5. En dietit sie Disciplen ha ka vaer over na die ander Sie, sellie ha ka vergeet for neem Brood mit.

6. Maer Jesus ha seg na sender: pas op, en neemjender

in agt voor die Sierdeeg van die Phariseewen en Saduceewen.

7. Soo sellie ha denk bie sender selv, en ha seg: die sal

wees, dat ons no ka neem geen Brood mit.

8. Maer dietit Jesus ka weet dat, hem ha seg na sender; jellie kleingloovigen! watmaek jellie bin verleegen, voor dat jellie no ka neem Brood mit?

9. Jellie no verstaen nogal? Jellie no denk op ookal die

| veif Brooden tyssen die veif

Dysend, en huveel Makutten jellie ka neem op die Tid?

10. Ook niet na die seven Brooden tyssen die vier Dysend, en huveel Makutten jellie ka neem op die Tid?

11. Husoo jellie no verstaen dan, dat mie no spreek na jender van Brood, dietit mie seg, dat jellie sal neem jender in agt voor die Sierdeeg van die Phariseewen en Saduceeuwen?

12. Soo sellie ha verstaen, dat hem no ha seg, dat sellie ha sal neem jender in agt voor

15

Sluiten