Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Heerligheid van sie Vaeder jender: som staen hiesoo, die

mit sie Englen; en dan hem no sal smaek die Dood, eer

sal betae elk een nae sie Werk. sellie kik die Mens sie Soon

lü. Waerwaer mie seg na kom na binne sie Rik.

DIE 17. CAPITTEL.

I.) Christus kom verklaert na bobo die Berg, 1—9. spreek van Elias, 10—13. II.) genees die Maen-Siek, 14—21.

III.) seeg vooryt van sie Leiden. 22—23.

IV.) betael Skat, 24—27.

En sees Dagen asteran Jesus ha neem Petrus en Jacobus, en sie Bruder Johannes na sie, en ha lej sender besonders na bobo een hoog Berg.

2. En hem ha kom verklaert voor sender, en sie Angesigt ha skiën als die Son, en sie Kleer ha kom soo wit als die Ligt.

3. En kik, sellie ha kik Moses en Elias, die ha spreek mit hem.

4. En Petrus ha antwoordt en ha seg na Jesus: Heere, die bin fraej voor ons for wees hiesoo; als ju wil, ons sal niaek drie Tenten hiesoo, een voor ju, en een voor Moses, en een voor Elias.

5. Dietit hem ha praet nogal, kik, een klar Wolk ha kom over sender: en kik, een Stem

na die Wolk ha seg: Deese bin mie lieve Soon, na die mie bah een Welbehaegen; hoor hem.

6. Dietit die Disciplen ha hoor die, sellie ha val na sender Angesigt, en ha vrees gu.

7. Maer Jesus ha kom na sender, ha ruer sender an, en ha seg: hoppo, en no wees bang.

8. En diedit sellie ha hoppo sender Oogen, sellie no ha kik niemand, als Jesus alleen.

9. En dietit sellie ha loop na molee van die Berg, Jesus ha belast sender, en ha 862:

jellie no mut seg die Gesigt

na niet een Volk, eer die Mens sie Soon ka staen op van die Dood.

10. En sie Disciplen ha vraeg hem, en ha seg: watmaek die Skriftgeleerden seg dan, dat Elias mut kom eerst?

11. Maer Jesus ha antwoordt,

en ha seg na sender: seeker, Elias sal kom eerst, en maek almael te regt.

12. Maer mie seg na jender: Elias ka kom aireets, en sellie 110 ka weet hem, maer sellie

Sluiten