Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mens ha hab honderd Skaepen, en een van sender ha verdwael, hem no lastaen die negen en negentig, en loop na bobo die Bergen, en suek die, die ka verdwael?

13. En als die gebeer, dat hem vind die, waerwaer mie seg na jender: hem bin meer blie over die, als over die negen en negentig, die no ha verdwael.

14. Soo ookal, die no bin die wil van jender Vaeder na binne die Hemel, dat een van deese kleintjes sal verloor.

15. II.) Maer als ju Bruder sondig tegen ju, loop heen, en bestraev hem tyssen hem en ju alleen; als hem hoor ju, ju ka wind ju Bruder.

16. Maer als hem no hoor ju, soo neem een oft twee mit ju nogal; dat almael Saek sal bestaen na die Mond van twee of drie Getiegens.

17. Maer als hem no hoor sender, soo seg dat na die Gemeinte; maer als hem no hoor die Gemeinte, soo how hem als een Heiden en Tollenar.

18. Waerwaer mie seg na jender: al wat jellie bind op die Aerde, sal ka bind na binne die Hemel ookal; en al wat jellie los op die Aerde, sal ka los na binne die Hemel ookal.

19. Verder mie seg na jender, dat als twee van jender accor¬

deer od die Aerde. voor wat

gut die bin ookal, dat sellie wil bid voor, die sal gebeer sender van mie Vaeder na binne die Hemel.

20. Diemaek, waer twee of drie ka kom malkander in mie Naem, daer mie sal wees na middel van sender.

21. III.) Soo Petrus ha kom na hem, en ha seg: Heere, hu veel mael mie sal vergeev mie

| Bruder, die sondig tegen mie? da gnug seven mael?

22. Jesus ha seg na hem: mie no seg ju seven mael, maer seventig mael seven mael.

23. Daerom die Hemelrik bin glik een Kooning, die ha wil how Reekenskap mit sie Knegten.

24. En dietit hem ha ka begin for reeken, een ha kom voor hem, die ha skylt tien dysend Pond.

25. Maer soo lang hem no ha hab een gut for betael mit, die Heer ha belast for verkoop hem, en sie Vrow en Kinders, en al wat hem ha hab for

1 betael sie Skyld.

26. Daerom die Knegt ha val neer, ha bid hem an, en ha seg: Heere hab Gedyld mit mie, en mie wil betael ju almael.

27. Soo die Heer van die selve Knegt ha jammer hem gu, en ha lastaen hem los, en ha maek hem vrie van die Skvld ookal.

i

Sluiten