Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Soo die selve Knegt ha ha kom, en ha seg na sender loop yt, en ha vind een van Heer al wal ka gebeer.

sie Mede-Knegten, die ha skylt 32. Soo Sie Heer ha ruep

hem honderd Penningen; en hem, en ha seg na hem: ju

hem ha vas hem na sie Keel, booze Knegt, mie ka vergeev

en ha seg: betael mie wat ju ju al ju Skyld, voordiemaek

hab mie Skyld. ju ka bid mie.

29. Soo sie Mede-Knegt ha 33. Ju no sal ha jammer ju val neer voor sie Vutten, en Mede-Knegt ookal, soo als mie ha bid hem, en ha seg: hab ka jammer ju?

Gedyld mit mie, mie wil betael 34. En sie Heer ha kom

ju die almael. toornig, en ha giev hem over

30. Maer hem no ha wil; na sender, die pienig, tee hem maer ha loop heen, en ha gooj ha betael almael die Skyld hem na binne die Gevangnis, ! na hem.

tee hem ka betael hem die 35. Soo mie hemelse Vaeder

Skyld. sal due mit jender ookal, als

31. Maer dietit sie Mede- jellie no vergeev van jender Knegten ha ka kik dat, sellie geheel Hart, elk een sie Bruder ha kom gu bedruevt; en sellie sie Skyld.

DIE 19. CAPITTEL.

I.) Jesus genees, 1. 2. spreek van Skejing tyssen Egt Vólk, en van Hiewlik, 3—15. II.) belast die Jongman for seg af sie Riekdom, 16—22. praet van die Rieken, 23—26. III.) troost sender, die seg af wat voor sie Skyld, 27—30.

En die ka gebeer, dietit Jesus ha ka maek een einde van deese Woorden, hem ha loop wej van Galilea, en ha kom na die Landdeel van Judea na die ander Sie van Jordan.

2. En veel Volk ha volg hem; en hem ha genees sender daesoo.

3. Soo die Phariseewen ha

kom na hem, ha versuek hem, en ha seg na hem: die bin regt ookal, dat een Man skej van sie Vrow voor eenig gut?

4. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na sender: Jellie no ka lees, dat hem, die ka maek die Mens na die Begin, ka maek die soo, dat een Man en een Vrow ha sal wees?

Sluiten