Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. En hem ha loop yt na die derde yer, en ha kik ander staen leeg na die Markt.

4. En ha seg na sender: jellie loop ookal na die Wienberg, en mie sal giev na jender, wat bin regt; en sellie ha loop heen.

5. Weeran hem ha loop yt na die sesde en negende yer, en ha due eeven soo.

6. Maer na die elfde yer hem ha loop yt, en ha vind ander staen leeg, en ha seg na sender: watmaek jellie staen leeg hiesoo die heel Dag?

7. Sellie ha seg na hem: voordiemaek niet een Volk ha hier ons. Hem ha seg na sender: jellie ookal loop na die Wienberg, en jellie sal krieg, wat bin regt.

8. Nu dietit Avond ha kom, die Meester van die Wienberg ha seg na sie Cassier: ruep die Werkvolk, en betael sender die Hier, en begin van die leste tee na die eerste.

9. Soo sellie ha kom, die ha ka hier na die elfde yer, en elk een ha krieg sie Penning.

10. Maer dietit die eerste ha kom, sellie ha denk, dat sellie ha sal krieg meer; en sellie ook ha krieg elk een sie Penning.

11. En dietit sellie ha ka krieg die, sellie ha knor tegen die Husvaeder, en ha seg:

12. Deese leste ha werk een yer maer, en ju ka maek sender glik mit ons, die ka draeg die Last en die Hitte van die heel Dag.

13. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na een van sender: mie Vriend! mie no due ju Onregt: ju no ka accordeer mit mie voor een Penning?

14. Neem wat bin van ju, en loop wej. Maer mie wil giev na deese leste, glik als na ju.

15. Of mie no hab Magt for due mit mie gut, wat mie wil? of ju kik sier daerom,dat mie bin guedaerdig?

16. Soo die leste sal kom die eerste, en die eerste sal kom die leste; want veele bin geruepen, maer weinig bin verkooren.

17. II.) En Jesus ha loop op na Jerusalem, en ha neem die twaelf Disciplen alleen na die Pad, en ha seg na sender:

18. Kik ons loop op na Jerusalem, en die Mens sie Soon sal wordt geleevert na die Hoog-Priesters en Skriftgeleerden: en sellie sal veroor¬

deel hem na die Dood;

19. En sal leever hem over na die Heidens, for bespot, geesel en krusig; en na die derde Dag hem sal staen op weeran.

20. III.) Soo die Muder van Zebedeus sie Kinders ha kom

Sluiten