Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. En hem ha seg na sender: die ka skriev: sellie sal ruep mie Hus een Bid-Hus, maer jellie ka maek een MoordnarHol van die.

14. En Blinden, en Lammen ha loop na hem na binne die Tempel; en hem ha genees sender.

15. Maer dietit die Hoogpriesters en Skriftgeleerden ha ka kik die wonder, die hem ha ka due, en ha ka hoor die Kinders ruep na binne die Tempel: Hosianna, Davids Soon! sellie ha kom qwaet, en ha seg na hem:

16. Jn hoor ookal, wat sellie seg? maer Jesus ha seg na sender: ja; jellie niet ka lees, dat ju sa berej ju Lof yt die Mond van die Onmondigen en Sygligen.

17. III.) En hem ha lastaen sender, en ha loop yt die Stad na Bethanien, en ha bliev daesoo.

18. Maer dietit hem ha loop na die Stad weeran na vruvrue, hem ha krieg Honger.

19. En hem ha kik een ViegieBoom bie die Pad, en ha loop na die, en no ha vind na die als Blaren alleen; en hem ha seg na die: Levendag Vrygt no gruej na ju meer! en die Viegie-Boom ha doot anstonds.

20. En diedit sie Disciplen ha kik dat, sellie ha wonder,

en ha seg: Husoo die ViegieBoom ka doot soo gaw?

21. Maer Jesus ha antwoordt, en ha seg na sender: waervvaer mie seg na jender, als jellie hab Gloof, en no twiefïel, dan jellie no sal due soo alleen mit die Viegie-Boom, maer als jellie seg na deese Berg ookal: hoppo, en gooi ju selv na binne die See, dan sie sal gebeer.

22. En al wat jellie bid na dir Gebed, jellie sal krieg die, als jellie gloov.

23. IV.) En dietit hem ha ka kom na binne die Tempel, die Hoog-Priesters en die Oudste van die Volk ha kom na hem, soo als hem ha leer, en sellie ha seg na hem: yt wat Magt ju due dat? en wie ka giev deese Magt na ju?

24. Maer Jesus ha antwoordt, en ha seg na sender: mie wil vraeg jender een Woord, ookal,

.als jellie seg mie dat, mie sal seg jender ookal, yt wat Magt mie due die.

25. Van waesoo die Doop van Johannes ha wees? die ha wees van die Hemel, of van die Mensen? maer sellie ha denk bie sender selv, en ha seg: als ons seg: van die Hemel, hem sal seg na ons: voor wat jellie no ka gloov hem dan?

26. Maer als ons seg: die ha wees van die Mensen, ons

Sluiten