Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no ha ka hab Pari mit sender na die Blud van die Propheeten.

31. Soo jellie giev Getiegnis dan van jender selv, dat jellie bin Kinders van sender die ka maek die Propheeten doot.

32. Welan! maek die Maet van jender Vaeders vol ookal.

33. Jellie Slangen! jellie Adder Kinders! liusoo jellie wil ontloop die helse Verdumnis?

34. III.) Daerom, kik, mie stier na jender Propheeten, en Wiesen, en Skriftgeleerden; en som van sender jellie sal maek doot en krusig, en som jellie sal geesel na binne jender Skolen, en jellie sal vervolg sender van die een Stad na die ander.

35. Dat al die regtveerdig Blud sal kom over jender, die

ka stort op die Aerde van die regtveerdig Abel sie Blud, tee die Blud van Sacharias, die Soon van Barachias, die jellie ka vermoordt tyssen die Tempel, en die Altar.

36. Waerwaer mie seg na jender, dat almael dat sal kom over deese Geslagt.

37. Jerusalem! Jerusalem! ju, die maek die Propheeten doot, en steenig sender, die ka stier na ju, hu dikwils mie ka suek for vergaeder ju Kinders, glik als een Huner sie Kikkentjes onder sie Vlerken? en jellie no ha wil.

38. Kik, sellie sal lastaen jender Hus wust voor jender.

39. Want mie seg na jender: jellie no sal kik mie van nu af, tee jellie seg: geloovt hem, die kom in die Naem van die Heer!

DIE 24. CAPITTEL.

I). Jesus propheteer van die Ondergang van die Tempel, 1—2.

II). van die Ondergang van Jerusalem, en die voorgaende

Teeken, 3—28. III). van die Ondergang van die Weereld, en Teeken eer die Oordeel Dag, 29—36. IV.) van Seekerheid, 37—41. en vermaen tot Waeksamheid, 42—51.

En Jesus ha loop yt van die Tempel; en sie Disciplen ha kom na hem, dat sellie ha wil wies hem die Gebow van die Tempel.

2. Maer Jesus ha seg na

sender; jellie no kik die almael? waerwaer mie seg na jender: die no sal bliev een Steen na bobo die ander hiesoo, die no sal brek af.

3. II.) En dietit hem ha sit

Sluiten