Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat jellie ka due na een van die minste van deese mie Bruders, jellie ka due die na mie.

41. Dan hem sal seg ookal na sender na die slinker Hand: loop wej, jellie vervlukte! na die eeuwig Vier, die ka berej voor die Dievel, en sie Englen.

42. Want mie ka wees hongrig, en jellie no ka giev mie jeet; mie ka wees dorstig, en jellie no ka giev mie for drink.

43. Mie ka wees een Gast, en jellie no ka herbergeer mie; mie ka wees naekt, en jellie no ka kleedt mie; mie ka wees

siek en gevangen; en jellie no ka besuek mie.

44. Dan sellie ookal sal antwoordt hem, en sal seg: Heere, wattit ons ka kik ju hongrig, of dorstig, of een Gast, of naekt, of siek, of gevangen, en no ka dien ju?

45. Dan hem sal antwoordt sender, en sal seg: wat jellie no ka due na een van deese minste, jellie no ka due na mie ookal.

46. En deese sal loop na die eewig Pien, maer die Regtveerdigen na die eeuwig Leven.

DIE 26. CAPITTEL.

I.) Jesus praet van sie Lejden, 1—2. die Jooden how Haed, for maek hem doot, 3—5. II.) Hem verantwoordt die Yrow, die salv hem, 6—13. Judas wil verraedt hem, 14—16. III.) Jesus jeet Paes-Lam, en praet van sie Verraeder, 17—25. IV.) Hem instel die Nagtmael, 26—29. V.) loop na die Oliefberg, spreek van Ergernis, en die Val van Petrus, 30—35. VI.) begin sie Lejden na die Hoffie, 36—44. VII.) Judas verraedt hem, en die Jooden vang hem, 45—50. VIII.) Jesus bestraev Petrus, en sender, die ka vang hem; die Lisciplen vlygt, 51—56. IX.) sellie bring Jesus na die Hus van Caiphas, hem no antwoordt niet een Woord, beken sie selv for wees die Soon van Godt, sellie veroordeel hem, bespot en slaeg hem, 57—68. X.) Petrus verlooken hem, 69—75.

ï/i n die ka gebeer, dietit 2. Jellie weet, dat Paes kom

1- Jesus ha ka spreek almael aster twee Dagen, en die Mens deese Woorden, hem ha seg sie Soon sal leever over, for

na sie Disciplen: | wordt gekrusigt.

Sluiten