Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Soo die Hoog-Priesters en Skriftgeleerden, en die Oudste van die Volk ha kom malkander na die Hus van die HoogPriester, die ha hiet Caiphas.

4. En sellie ha how Raed, dat sellie ha kan vang Jesus mit List, en maek hem doot.

5. Maer sellie ha seg: niet na die groot Sondag, dat een Opruer no sal kom tyssen die Volk.

6. II.) Dietit nu Jesus ha wees na Bethania na die Hus van Simon, die Lazares-Siek;

7. Een Vrow ha kom na hem, die ha hab een Glas mit kostbar Salf-Olie, en die Vrow ha gooj die na sie Kop, soo als hem ha sit na die Tafel.

8. Maer dietit sie Disciplen ha kik dat, sellie no ha wees tee vreeden, en ha seg: wat baet deese Verlies?

9. Want deese Salf, sellie ha kan verkoop die voor mussie Geld, en giev na die Povers.

10. Maer dietit Jesus ha ka bemerk dat, hem ha seg na sender: watmaek jellie muej deese Vrow? want hem kadue

een gued Werk na mie.

11. Jellie hab altit Povers mit jender; maer jellie no hab mie altit.

12. Want, dat die Vrow ka gooj deese Salf na mie Likam, dat hem ka due, voor dat sellie sal begraev mie.

13. Waerwaer mie seg na jender: overal, waer sellie sal preek deese Evangelium in die geheel Weereld, daer sellie sal seg ookal tot sie Gedagtnis,

j wat hem ka due.

14. Soo een van die Twaelf,

sie Naem Judas Ischariot, ha loop heen na die Hoog-Priesters.

15. En ha seg: wat jellie wil giev mie, en mie sal verraedt

hem na jender? en sellie ha giev hem dertig Silverlingen.

16. En van die Tid Judas ha suek Gelegenheid for verraedt hem.

17. III.) Maer na die eerste Dag van die sut Brood die Disciplen ha kom na Jesus, en ha seg na hem: waer ju wil,

dat ons sal maek klaer voor ju for jeet die Paeslam?

18. Maer hem ha seg: loop na binne na die Stad na een, en seg na hem: die Meester lastaen seg na ju: mie Tid ka kom; mie wil how die Paes mit mie Disciplen bie ju.

19. En die Disciplen ha due, soo, als Jesus ha ka belast sender; en ha maek die Paes¬

lam klaer.

20. En na Avond hem ha sit sie selv na Tafel mit die

! Twaelf.

21. En dietit sellie ha jeet,

hem ha seg: waerwaer mie seg na jender: een van jender sal verraedt mie.

Sluiten